29 augustus 2018

Onderschrijving Manifest Circulaire Architectuur

Bij circulair bouwen gaat het om meer dan alleen technische maatregelen. Samenwerken om slim te ontwerpen, nadenken over verantwoorde sloop en transport van materialen en multifunctioneel gebruik van ruimte zijn slechts enkele van de aspecten hierbij. Vanuit onze langdurige ervaring met dit onderwerp zijn we ons daar sterk van bewust. Al in 2000 werd ons Waterschaps-kantoor Vallei en Eem door het ministerie van VROM gekozen als voorbeeldproject duurzaam bouwen. Met ons gebouw De Karel Doorman hebben we nog een aantal stappen verder gezet. Door te kiezen voor extreem licht ‘optoppen’ van een bestaand gebouw werd sloop en de afvoer van 15.000 ton beton voorkomen en werd een nieuw adaptief woongebouw op dezelfde plek toegevoegd. Aanpasbaarheid door opsplitsing of samenvoeging van appartementen verhoogt de toekomstbestendigheid. De lichte bouwmaterialen van het demontabele gebouw zijn recyclebaar.

We onderschrijven het Manifest Circulaire Architectuur van de BNA.

Terug naar overzicht