Visie

Klassieke waarden modern vertalen

Duurzaamheid, bruikbaarheid en schoonheid – dat zijn volgens Vitruvius de eisen waaraan een goed gebouw moet voldoen. Vitruvius, een befaamd bouwmeester uit het oude Rome, nam deze regel op in zijn ‘Tien boeken voor Architectuur’, waarin hij de nadruk legt op het belang van de menselijke maat in de bouwkunst. Nu, ruim 2000 jaar later, hebben deze eisen nog niets aan relevantie ingeboet en vormen ze voor ons nog steeds de leidraad in ons dagelijks werk als architect.

Duurzaamheid

Een gebouw moet bestand zijn tegen de tijd en de invloeden van het klimaat. Goed gekozen en juist toegepaste bouwmaterialen zorgen dat een gebouw lange tijd meegaat. Voor ons is dit een belangrijk aspect van duurzaam en toekomstgericht bouwen dat vaak wordt vergeten. Behalve de opgave om een gezond binnenklimaat te creëren en verantwoord om te gaan met schaarse natuurlijke hulpbronnen, betekent duurzaamheid voor ons daarom ook dat we zorgvuldig omgaan met bestaande gebouwen en goed nadenken over de toekomstwaarde van nieuwe gebouwen.

Bruikbaarheid

De bruikbaarheid van een gebouw wordt bepaald door de organisaties die er gevestigd zijn en de mensen die er werken of wonen. Door deze partijen nauw te betrekken bij het ontwerpproces ontstaat een gebouw dat zich richt naar de behoeften van de gebruikers. In onze ontwerpen vertaalt zich dat in een hoge mate van interne ruimtelijkheid, waardoor plekken ontstaan die ontmoetingen stimuleren en waar mensen graag verblijven.

Schoonheid

De schoonheid van een gebouw hangt in onze opvatting op een vanzelfsprekende manier samen met de duurzaamheid en bruikbaarheid ervan. In essentie gaat het om het vermogen om een architectonisch concept te vertalen in een eenvoudig maakbaar gebouw met een heldere bouwstructuur en uitgebalanceerde bouwkundige details. Daarbij is ook de inpassing van een gebouw in de omgeving van groot belang. Het is onze ervaring dat wanneer al deze elementen goed zijn ontwikkeld, een gebouw als vanzelf een intrinsieke schoonheid bezit.

Thema's

Duurzaam bouwen

Bij duurzaam bouwen gaat het om meer dan alleen technische maatregelen. Samenwerken om slim te ontwerpen, nadenken over verantwoorde sloop en transport van materialen en multifunctioneel gebruik van ruimte zijn slechts enkele van de aspecten die de duurzaamheid van een gebouw bepalen. Vanuit onze langdurige ervaring met duurzaam bouwen zijn we ons daar sterk van bewust. Al in 2000 werd ons Waterschaps-kantoor Vallei en Eem door het ministerie van VROM gekozen als voorbeeldproject voor duurzaam bouwen.

Ontwerpkenmerken

Onze gebouwen zijn opgebouwd uit eenvoudige en heldere volumes, en we streven daarbij naar een grote interne ruimtelijkheid, die communicatie en ontmoetingen stimuleert. Daarnaast kenmerken onze ontwerpen zich door een hoge toekomstwaarde, wat onder meer tot uiting komt in het gebruik van natuurlijke, onderhoudsarme materialen. Integratie van geavanceerde klimaatconcepten koppelt een hoge gebruikswaarde aan een laag energieverbruik.

Thema's

Integraal ontwerpen

Een architect werkt niet alleen. Het ontwerpen en realiseren van een gebouw begint bij de opdrachtgever en vereist vervolgens de creatieve en deskundige inbreng vanuit diverse disciplines. Integraal ontwerpen is een aanpak die alle benodigde kennis en vaardigheden samenbrengt in het ontwerpteam om zo te komen tot een optimaal ontwerpproces.

Kostenbewust

Door een integrale aanpak van het ontwerpproces kunnen wij kostenbewust ontwerpen, waarbij we telkens streven naar een optimalisatie van bouw- en onderhoudskosten. Daardoor onderscheiden al onze projecten zich door een prachtig resultaat binnen een vooraf vastgesteld budget.

Renovatie en transformatie

De groeiende voorraad leegstaande kantoorgebouwen vraagt om creatieve en pragmatische oplossingen. Ons bureau heeft de afgelopen jaren veel van deze gebouwen een nieuwe bestemming gegeven. Zo hebben wij bijvoorbeeld rijksmonument het Kohnstammhuis kunnen transformeren van voormalig belastingkantoor tot onderwijsomgeving voor de Hogeschool van Amsterdam.