30 oktober 2020

Renovatie Gentiaanbuurt

In samenwerking met LMV bouw+kundig is ons bureau betrokken bij de grootschalige renovatie van een vijftal bouwblokken (blok 6 t/m 10) in de Gentiaanbuurt. De architectuur en de stedenbouwkundige samenhang van deze wijk uit omstreeks 1917 is in grote lijnen goed bewaard gebleven. Nu na ruim honderd jaar worden de woningen van binnen en buiten grondig gerenoveerd en verduurzaamd, met veel aandacht voor het oorspronkelijke ontwerp van architect Rutgers. De woningen worden aangesloten op het warmtenet van Amsterdam. Aangezien de Gentiaanbuurt beschermd stadsgezicht is hebben we eerst voor deze vijf blokken in overleg met de Monumentenzorg van Amsterdam een ‘Richtlijn Buitenschil’ opgesteld , waarin dwingende richtlijnen voor de renovatie van de buitenschil van deze meer dan 100 jaar oude bouwblokken is vastgelegd. Opdrachtgever is woningbouwcorporatie Ymere. Aannemer voor blok 6 en 7 is Braam-Minnesma. Blok 8 t/m 10 worden vanaf 2021 aangepakt.

Terug naar overzicht