4 januari 2024

Renovatie Gentiaanbuurt Amsterdam gereed

In 2018 zijn we in samenwerking met LMV bouw+kundig adviesbureau begonnen met de renovatie van de bouwblokken van het zuidoostelijk deel van de Gentiaanbuurt in Amsterdam. In het totaal 265 woningen en 9 bedrijfsruimten, eigendom van woningcorporatie Ymere, zijn nu van het gas af en hebben een plattegrond gekregen die aansluit bij de huidige woonwensen. Daarbij is ook het historisch stadsgezicht, ontworpen door architect A.D.N van Gendt, in oude glorie hersteld.

Aangezien de Gentiaanbuurt rijksbeschermd stadsgezicht is hebben we voor deze blokken ook in overleg met de Monumentenzorg van Amsterdam een ‘Richtlijn Buitenschil’ opgesteld, waarin dwingende richtlijnen voor de renovatie van de gevels en daken van deze bijna 100 jaar oude bouwblokken zijn vastgelegd. Dit rapport vormde het toetsingskader voor de renovatie van de gevels en daken van de Gentiaanbuurt. Rond de jaarwisseling zijn nu de laatste woningen door Braam-Minnesma opgeleverd.

Terug naar overzicht