’t Leliepark Gouda

Met respect voor de omgeving

Juiste woningmix bevordert doorstroming

Project ’t Leliepark omvat de sloop van 144 verouderde portiekwoningen uit de jaren ’50 en nieuwbouw van 152 grotere huur- en koopwoningen, verdeeld over een appartementengebouw, 19 eengezinswoningen en drie woontorens. Hiermee is een belangrijke eerste invulling gegeven aan de ambitie van de gemeente Gouda om de kwaliteit en differentiatie van de woningen in de wijk Korte Akkeren te verbeteren.

Niet alleen bood dit project de kans om ook duurdere en kwalitatief betere woningen aan de wijk toe te voegen, maar er is tevens ingezet is op levensloopbestendige woningen en woningen voor senioren, voorzien van woonkeurlabel. Deze uitgebalanceerde mix zal een stimulerende werking hebben op de doorstroming en zal daarmee de gehele wijk ten goede komen. Daarnaast zijn in samenwerking met de Gemiva-SVG Groep woningen beschikbaar gekomen voor licht verstandelijk gehandicapten.

Landschappelijke kwaliteit

Eén van onze uitgangspunten voor het ontwerp was om gebruik te maken van de landschappelijke kwaliteit van de randen van het gebied en de buurt zicht te geven op het water en de groene omgeving. Door de losse plaatsing van de drie in hoogte oplopende torens is de openheid naar de omgeving gewaarborgd en dit aspect is verder versterkt met groene taluds met boomgaarden en een lange zitbank langs de dijk van de Molensloot. In het verlengde hiervan is veel aandacht besteed aan bescherming van de habitat van lokale diersoorten, zoals brulkikkers, ringslangen en vleermuizen.

Enkele beeldbepalende gebouwen, zoals de Mallemolen en het gasgemaal zijn gerenoveerd en geïntegreerd in het ontwerp. De loggia’s van de woontorens zijn gericht op het zuiden en kijken uit op deze historische gebouwen en de Gouwe daarachter.

Gevarieerde woningen

De verschillende typen bebouwing in ’t Leliepark zorgen voor een gevarieerd beeld, maar tegelijkertijd zorgen diverse verbindende elementen voor een duidelijke samenhang. Het rode bakstenen appartementengebouw bestaat uit 34 woningen, waarvan 19 woon-units beschut wonen voor meervoudig verstandelijk gehandicapten op de begane grond en eerste verdieping. Daarboven liggen 3 verdiepingen met huurwoningen en op de iets terugspringende bovenste verdieping bevinden zich een aantal penthouses met dakterras.

De drie woontorens lopen op in hoogte en bevatten samen 99 appartementen. De naar de wijk gerichte rechthoekige bakstenen gevels sluiten aan bij de rest van de bebouwing, terwijl ze naar het landschap toe een gebogen gevel met leien hebben gekregen.

De eengezinswoningen hebben – net als de andere gebouwen – met aluminium beklede dakoverstekken en bloemkozijnen en de erfafscheidingen bestaan uit een muur van rode baksteen.

Harmonieuze inpassing

Het stedenbouwkundig ontwerp van ’t Leliepark is erop gericht om de nieuwbouw harmonieus te laten integreren met de bestaande bebouwing. Het appartementengebouw en de nieuwe eengezinswoningen sluiten aan op de bestaande eengezinswoningen aan de rand van de wijk, en vormen zo een architectonische voortzetting van de bebouwing in de achterliggende Volgelbuurt. Aan de zuidwest-rand, langs het water, vormen de woontorens een voortzetting van de torens van het naastliggende verzorgingscentrum.

Onder en tussen de woontorens is een parkeergarage opgenomen die gedeeltelijk in het talud van de dijk is geschoven. De garage is voorzien van een mos-sedum dak.

Samen met bewoners

De omwonenden zijn nauw betrokken bij het project. Er is veelvuldig gesproken met de klankbordgroep van omwonenden, wat ook daadwerkelijk heeft geleid tot aanpassing van het oorspronkelijke plan. Zo was aanvankelijk een tweede appartementengebouw voorzien, dat echter mede op voorstel van de klankbordgroep is vervangen door 19 eengezinswoningen.

De geluidsbelasting van het nabij gelegen industrieterrein was ook een belangrijk aandachtspunt in het uiteindelijke ontwerp. Normaal gesproken moet een op geluidsoverlast gerichte zijde van een gebouw worden uitgevoerd als ‘dove gevel’, waardoor de ramen niet kunnen worden geopend. Door  appartementen uit te rusten met van het industriegebied afgekeerde erkers, konden deze geluidsbelaste gevels toch worden voorzien van ramen die kunnen worden opengezet.

Projectgegevens

Locatie

Uiverplein

Opdrachtgever

Woonpartners Midden-Holland, Waddinxveen

Projectarchitect

Marc Ibelings

Vloeroppervlakte

152 woningen

Wilt u meer weten?

Wij vertellen u graag meer over dit project.

Marc Ibelings
Architect

E-mail of bel 010 2021900

Documentatie

Download (lage resolutie)

Deel dit project

DOK94

De Koningslinde

De Contrabas

Terug naar overzicht