Renovatie Gentiaanbuurt Amsterdam

Ruim honderd jaar oude wijk

Van binnen en buiten grondig gerenoveerd

In samenwerking met LMV bouw+kundig is ons bureau betrokken bij de grootschalige renovatie van een vijftal bouwblokken in de Gentiaanbuurt. De architectuur en de stedenbouwkundige samenhang van deze wijk uit omstreeks 1917 is in grote lijnen goed bewaard gebleven. Nu na ruim honderd jaar worden de woningen van binnen en buiten grondig gerenoveerd en verduurzaamd, met veel aandacht voor het oorspronkelijke ontwerp van architect Rutgers. De woningen worden aangesloten op het warmtenet van Amsterdam. Opdrachtgever is Dura Vermeer Bouw Heyma namens woningbouwcorporatie Ymere.

Terug naar overzicht

Terug naar overzicht