Complex 220 Pijnacker

Kwaliteitsvolle sociale huurwoningen

Betaalbare woningen voor jong en oud

Pijnacker Noord is een typische naoorlogse woonwijk: open bebouwing met veel licht, lucht en groen, van oudsher gericht op gezinnen. De afgelopen jaren heeft de wijk een flinke kwaliteitsinjectie gekregen, waarbij een van de doelstellingen was om te komen tot meer differentiatie in het woningbestand.

Woningcorporatie Rondom Wonen heeft hier invulling aan gegeven door langs de Thorbeckelaan in Pijnacker Noord drie woongebouwen te realiseren met in totaal 66 kleinere, betaalbare huurwoningen voor 1- en 2-persoonshuishoudens, geschikt voor jong en oud. Van Wijnen Stolwijk kreeg van Rondom Wonen de opdracht de woningen te bouwen, en Ibelings Van Tilburg tekende voor het ontwerp, waarin binnen de beperkte budgetten die gelden voor sociale woningbouw een hoge kwaliteit is bereikt qua leefbaarheid, architectuur en duurzaamheid.

Aandacht voor sociale veiligheid

De drie identieke woonblokken bevatten elk 22 woningen, waarvan 15 driekamerwoningen en 7 tweekamerwoningen. De gebouwen hebben vier woonlagen, met op de begane grond bij elke woning een terrasje en op de verdiepingen per woning een balkon. Elk gebouw heeft op de begane grond een gemeenschappelijke stalling voor fietsen en scootmobielen. Dit heeft als voordeel ten opzichte van separate bergingen dat op deze manier ruimte ontstaat voor drie extra woningen, terwijl tegelijkertijd op de begane grond een meer open en levendige plint ontstaat die de sociale veiligheid bevordert. Om toch te zorgen voor voldoende bergruimte is in elke woning een afzonderlijke berging voorzien.

Daglicht in de centrale hal

De entree van elk gebouw wordt gevormd door een aangename centrale hal. De entreehal heeft een vide over de volledige hoogte en wordt geflankeerd door twee trappenhuizen die overal in de hal zorgen voor daglicht en aan twee kanten van het bouw uitzicht geven op de omgeving. Om de drie gebouwen een eigen identiteit en uitstraling te geven, heeft elke entreehal over de volle hoogte een eigen kleur die van buiten goed zichtbaar is, zeker wanneer de hal ’s avonds verlicht is.

De gevels van de drie appartementengebouwen zijn gemetseld in een lichtgele gemêleerde baksteen, waarin met dieper liggende bruin gemêleerde baksteen reliëfstroken zijn aangebracht. In de betonnen entreeluifel zijn met uitgespaarde letters de naam van elk gebouw zichtbaar. Ons voorstel om elk gebouw een naam te geven die verbinding heeft met de straatnaam waar het betreffende gebouw aan ligt is door Rondom Wonen overgenomen: de drie gebouwen liggen aan de Troelstralaan, Schaepmanlaan en De Savornin Lohmanlaan en heten respectievelijk Raadsheer, Doctor en Advocaat.

De compacte aanblik van de gebouwen wordt versterkt door de verhoogde dakrand, die ervoor zorgt dat de technische installaties op het dak niet zichtbaar zijn vanaf de straat.

Een belangrijke bijdrage aan klimaatdoelstellingen

De woningcorporaties in Nederland hebben de ambitie om hun gehele woningbestand voor 2050 CO2-neutraal te maken. De drie nieuwe appartementengebouwen van Complex 220 zijn nu al CO2-neutraal en leveren daarmee een serieuze bijdrage aan deze doelstelling. Naast beperking van het energieverbruik door vergaande isolatie van de gebouwschil, wordt dit bereikt door het resterende verbruik in te vullen met hernieuwbare energiebronnen, waarbij in dit geval een belangrijke rol is weggelegd voor aardwarmte. Rondom Wonen werkt samen met Ammerlaan The Green Innovator voor de levering van aardwarmte aan woningen, en ook de 66 woningen in dit project worden op deze wijze verwarmd en voorzien van warm tapwater.

Projectgegevens

Locatie

Opdrachtgever

van Wijnen Stolwijk, namens Rondom Wonen, Pijnacker-Nootdorp

Projectarchitect

Marc Ibelings
Tim Schuijt

Vloeroppervlakte

5616 m² bvo

Wilt u meer weten?

Wij vertellen u graag meer over dit project.

Marc Ibelings
Architect

E-mail of bel 010 2021900

Documentatie

Download (lage resolutie)

Deel dit project

Centrumontwikkeling

DOK94

De Koningslinde

Terug naar overzicht